Logisk betjening og optimal komfort

Ny CEBIS generasjon med touchscreen og ekstra funksjoner


Foruten den velkjente CIS basisutrustningen tilbyr CLAAS en ny generasjon av den svært komfortable CEBIS fremover. Den nye CEBIS-versjonen vil for første gang være tilgjengelig på den nye traktorserien AXION 900 og ARION 600 og 500. Den nye CEBIS-utrustningen inkluderer bl.a. den helt nye CEBIS-terminalen med 12" berøringsskjerm og meget høy oppløsning.

Alle nye traktormodeller i AXION 900- og Arion 600/500-serien blir heretter tilgjengelig med den nye CEBIS eller også den nye CIS+ utrustningen. ARION 600/500 er i tillegg tilgjengelig som CIS-versjon. Den nye CEBIS-utrustningen tilbyr, i tillegg til 12" berøringsskjerm, et helt nytt brukergrensesnitt med DIRECT ACCESS hurtigvalg. Et multifunksjonsarmlene med 10 programmerbare funksjonstaster og den velprøvde CMOTION multifunksjonsspaken som kan betjenes med tre fingre hører med til denne utrustningen.

Innstillinger gjøres bare ved fingertrykk

Til CEBIS-utrustningen hører en stor 12" fargeskjerm med HD-oppløsning, som for første gang kan brukes som en berøringsskjerm.  Den bevisst logiske og velkjente konstruksjon av den tidligere CEBIS-skjermen ble overtatt og overført til betjening av berøringsskjermen. For dette ble brukergrensesnittet utstyrt med store symboler og fullstendig redesignet, noe som åpner for enkel og logisk bruk med fingertrykk. Alle viktige traktorfunksjoner kan ses på et øyeblikk og justeres i noen få trinn.

Raskere i mål med DIRECT ACCESS

Spesielt rask tilgang til mange funksjoner gir DIRECT ACCESS-systemet via et forenklet bilde av traktoren på skjermen, den såkalte "traktorsiluetten". Her er det nok å trykke på ønsket funksjonsområde som f.eks. kraftuttak eller motoren for å åpne dialogboksen. Innstillingene til de eksterne hydraulikkventilene kan også velges direkte på hovedskjermen. Føreren går deretter via DIRECT ACCESS-knappen på armlenet eller DIRECT ACCESS-knappen på CEBIS-terminalen direkte til det siste traktorfunksjon og kan foreta ytterligere finjusteringer på en bekvem måte. For at alle innstillinger kan angis uten problemer i ujevnt terreng, kan alle CEBIS-funksjoner også reguleres via dreiebryter som er integrert i armlenet. Med kun to knapper (dreiebryter + Esc) kan så alle menyer og funksjoner i CEBIS hentes frem og stilles inn.

Innstillingene kan hvilken som helst bruker foreta etter egne ønsker og arbeidsmåter. Dialogboksen som er hentet frem tillater justeringer med dreiebryter eller en pluss/minus glidebryter. I tillegg finnes en finjustering. Siden opptil tre menynivåer vises samtidig ved siden av hverandre, kan ruten tilbake til utgangsmenyen når som helst følges.

Komfortabel kontroll med tre-fingers multifunksjonsspak

En helt avslappet arbeidsstilling sikres med CMOTION multifunksjonsspak hos den pålitelige CEBIS-utrustningen. Den er integrert i armlenet og kan betjenes med kun tre fingre. Alle viktige funksjoner kan dermed kontrolleres med tommelen, pekefingeren og langfingeren. I tillegg har CEBIS-utrustningen ti funksjonstaster, som traktorføreren kan betjene fritt med de ønskede ISOBUS- eller styrefunksjoner, avhengig av arbeidsoppgave og redskapstype.

Vendeteigssekvenser for opptil 20 redskaper kan lagres

Med CEBIS-utrustningen kan innstillinger for opptil 20 forskjellige redskaper lagres og hentes frem igjen direkte ved neste gangs bruk. Tidkrevende innstillinger hver gang er dermed historie. I tillegg blir sekvensene til CSM vendeteigsautomatikk direkte knyttet til det innstilte redskapet for å kunne hentes frem igjen med et trykk på en knapp. De allerede innspilte sekvensene kan enkelt etterjusteres for hånd ved hjelp av redigeringsfunksjon i CSM vendeteigsautomatikk, uten å måtte gjøre en ny "innspilling". Dette sparer tid og lar føreren justere innstillingene optimalt for ulike arbeidsforhold om igjen.

Nye funksjoner med ny CEBIS

Den nye CEBIS-generasjonen omfatter mange flere nyttige funksjoner. Betjeningselementene for de eksterne hydraulikkventilene kan fritt tilordnes for å kunne tilpasse seg perfekt til den aktuelle arbeidsoppgaven. I den nye CEBIS-terminalen kan føreren også stille inn en åpne- og stengerampe for hver eksternventil. Traktorføreren kan således bestemme hvor raskt en hydraulikkventil vil gi den maks. innstilte oljemengden etter betjening. I tillegg kan føreren angi prioritet for en spesiell ekstern hydraulikkventil. Den innstilte oljemengden fra den valgte hydraulikkventilen forblir nesten konstant, selv ved bruk av andre ventiler. En slik prioritering er nyttig, f.eks. ved kontinuerlig drift av hydraulikkmotorer eller pneumatiske ettfrø-såmaskiner som trenger en konstant oljemengde under bruk. Videosignaler fra eksterne kameraer som CLAAS PROFI CAM kan vises på skjermen til nye CEBIS. 

Nye CEBIS er tilgjengelig fra produksjonsstart av de nye AXION 900- og ARION 600/500-traktorene.