Enkel betjening, god komfort

Ny utstyrsvariant CIS+ på traktorserien AXION 900 og ARION 600/500


Med CIS+ tilbyr CLAAS i tillegg til den kjente CIS grunnutrustningen og komfortversjon CEBIS enda en utstyrsvariant. Den nye CIS+ er primært rettet mot kunder som ønsker å arbeide mer komfortabelt og effektivt med flere elektroniske funksjoner, men som ikke trenger alle alternativene som den nye CEBIS har. CIS+ vil først være tilgjengelig på den nye traktorserien AXION 900 såvel som ARION 600 og 500.

Den nye CIS+ utrustningen kjennetegnes av spesiell oversiktlighet, høy brukervennlighet og en rekke nye komfortfunksjoner. Til dette hører en DRIVESTICK-spak for betjening av CMATIC- eller HEXASHIFT-transmisjonen, en ELECTROPILOT krysspak med vendegir og integriert 7" CIS fargeskjerm for visning og innstilling av alle viktige maskinfunksjoner. Videre kan traktoren spesifiseres med opp til seks elektronisk betjente eksternventiler som er en vesentlig forskjell fra CIS-utrustingen.

CIS+ med trinnløs CMATIC transmisjon

Med CIS+ er den trinnløse CMATIC-transmisjonen nå tilgjengelig uten CEBIS komfortutrustning. CMATIC-transmisjonen styres via CIS+ med den videreutviklede DRIVESTICK-spaken i armlenet. DRIVESTICK'en er proporsjonalt regulerbar, dvs. jo mer man skyver eller trekker i spaken desto raskere akselererer og bremser transmisjonen traktoren når den betjenes i kjørespakmodus. Ved bruk av kjørepedalmodus, kan bremsevirkningen til motoren forsterkes eller reduseres manuelt med DRIVESTICK'en avhengig av bruken. For dette finnes en cruise control-bryter på DRIVESTICK'en der traktorføreren kan lagre gjeldende kjørehastighet med et tastetrykk. Også den komfortable og svært effektive HEXASHIFT-transmisjonen med den nye SMART STOP-funksjonen og HEXACTIV giringsautomatikk med cruise control er tilgjengelig med CIS+ utrustningen (gjelder bare for ARION 600/500).

ELECTROPILOT krysspak med integrert vendegir

Med CIS+ tilbys den nye ergonomisk utformede ELECTROPILOT krysspaken som gir ekstra komfort ved frontlasterarbeid eller kombinerte operasjoner. Mens de hydrauliske funksjonene kan styres med krysspaken som vanlig, kan det innebygde vendegiret i spaken betjene kjøring frem og tilbake med et trykk på en knapp. Føreren kan dermed utføre alle trinn med én spak f.eks. under frontlasterarbeid.

Optimal kontroll med 7" CIS fargeskjerm

Til CIS+ pakken hører det også med en 7" CIS fargeskjerm som er gunstig integrert i A-stolpen. Føreren har alltid god kontroll med alle viktige traktor- og redskapsfunksjoner på skjermen, f.eks. transmisjonen, vendeteigsautomatikken og elektronisk betjente eksternventiler. Som for CIS-utrustningen kan alle CIS+funksjoner styres og tilpasses med dreiebryteren og ESC-tasten på skjermen.

CSM vendeteigsautomatikk og ISOBUS-uttak

I tillegg tilbyr CIS+ mange funksjoner som har blitt verdsatt i den tidligere CEBIS-utrustningen. Som eksempel mengde- og tidsstyring for hver ekstern hydraulikkventil, og i tillegg kan det programmeres inntil fire sekvenser med CSM vendeteigsautomatikken. Totalt er det inntil seks eksterne hydraulikkventiler som kan styres elektronisk. Via ISOBUS standarduttak og F-tastene i CIS+, kan føreren også styre forskjellige ISOBUS-redskaper direkte. De ønskede funksjonene kan svært enkelt tildeles de tilgjengelige F-tastene. Også de nøyaktige CLAAS GPS sporfølgingssystemene og telemetriløsningen CLAAS TELEMATICS er tilgjengelig for CIS+ i alle utstyrstrinn fra fabrikken.

CIS+ blir tilgjengelig på alle AXION 900 modeller og for ARION 600- og 500-serien fra produksjonsstart.