Velde Maskin AS, Øygardsvegen 8, 5576 Øvre Vats

Velde Maskin driv sal og service til eit moderne landbruk, frå våre lokaler i Øvre Vats. Me har godt utstyrt, godkjent traktorverkstad. Me har tre fullrigga servicebilar, klar for alle oppdrag i felt - alt frå planlagd periodisk service til sveis/reperasjon/vedlikehald på alle typar maskinar og utstyr