ICT (Implement Controls Tractor) - Redskapet styrer traktoren.

ICT konseptet sørger for å optimalisere samspillet mellom traktor og redskap. Når redskapet styrer traktoren kan man f. eks. kjøre en presse optimalt selv om forholdene skifter hele tiden.

Maksimal hastighet.

ICT CRUISE PILOT styrer traktorens hastighet automatisk avhengig av hva CARGOS er i stand til å ta unna. Det avlaster føreren og utnytter CARGOS kapasitet fullt ut. Man unngår både stans og overbelastning.

Maksimal komfort.

Skulle det oppstå en forstoppelse i CARGOS selv med ICT CRUISE PILOT, så sørger ICT AUTO STOP for automatisk stopp og kraftuttaket overbelastes ikke. Slik avlastes føreren som tidligere måtte løse dette problemet manuelt.

Maksimal ytelse.

For at både ytelse og kvalitet skal være den beste blir både hastighet og pickupbelastning overvåket kontinuerlig og styrt av ICT og CRUISE PILOT som bruker sin informasjon til å styre traktorens hastighet.

Et utmerket arbeidslag.

QUADRANT 3400 og AXION blir et samspilt lag takket være ICT. Dersom det oppstår en overbelastning i QUADRANT 3400 sørger AUTO STOP for å stoppe både kraftuttaket og traktoren via ICT.