Salg av traktor og reidskapar og Finansiering

Asbjørn Velde har ansvar for sal av traktor og reidskapar hjå oss. Han har teknisk utdanning og lang erfaring både i praktisk bruk og å finne tekniske moglegheiter og avgrensingar ved nye produkt. Me har tilgjengelig, og ynskjer å tilby produkt som høver til alle våre kundar, somme gonger standard produkt og andre gonger spesialtilpassing i større eller mindre grad - uansett er kunden sitt behov vårt hevudfokus 


Me kan tilby gunstig finasiering gjennom våre samarbeidspartnerar SG Finans og Nordea Finans